Dewan Pembina Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Babul Maghfirah Gampong Tanjung Selamat ...