Sambil meneteskan air mata Ibunda Abdullah, Khairiah (55), membagikan kisah hidup ...