"Bagi bangsa Indonesia Pancasila sudah final. Tidak boleh diutak-atik lagi. Maka ...