Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang kini berganti Badan ...

Isu Palestina dipilih, walau tidak aktual tapi relatif lebih aman. Keuntungan ...

Cukup menjadikan alasan mengapa PKI dianggap sebagai pengkhianat bangsa dan harus ...