Hanya Islam Agama yang Diridhai Allah, Setop Menghujat Islam

Islam adalah agama yang sempurna yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad Saw untuk mengesakan diri Nya dan menjadi pedoman hidup bagi manusia agar selamat di dunia maupun di akhirat.
Hamdani.

ACEHSATU.COM – Salah satu surat di dalam Al-Quran Allah berfirman yang artinya, “bagimu untuk mu dan bagiku agamaku”.

Ayat singkat itu tentu sudah sangat populer, tidak hanya dikalangan umat Islam yang tahu dan hafal bahkan non muslim pun sangat hafal.

Makna firman Allah tersebut menerangkan tentang sikap umat Islam dalam memegang teguh kemurnian keyakinannya tidak mencampur adukkan dengan agama lain.

Ini menandakan bahwa Islam memang agama yang berbeda dengan agama lain dan Islam adalah agama yang lurus.

Artinya hanya Islam lah agama yang diridhai oleh Allah dimuka bumi bahkan seluruh alam semesta hingga hari akhirat kelak.

Islam adalah agama yang sempurna yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad Saw untuk mengesakan diri Nya dan menjadi pedoman hidup bagi manusia agar selamat di dunia maupun di akhirat.

Allah berfirman:

“Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Al-Kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barangsiapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungan-Nya.” [Ali ‘Imran: 19].

Kemudian pada ayat ke 83 Allah melanjutkan:

“Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah, padahal apa yang ada dilangit dan di bumi berserah diri kepada-Nya, (baik) dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada-Nya-lah mereka dikembalikan ?” [Ali ‘Imran: 83].

Lalu mengapa kalian benci dengan Islam hingga bersusah payah untuk melawannya?

Ayat-ayat di atas menjadi bukti yang menjelaskan bahwa Islam satu-satunya agama yang benar.

Adapun agama selain Islam tidak benar dan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla.

Oleh karena itu, agama selain Islam, yaitu Nasrani, Yahudi, Kong Hu Cu, Hindu, Budha, Shinto dan yang lainnya, tidak akan diterima oleh Allah, karena agama-agama tersebut telah mengalami penyimpangan yang fatal dan telah dicampuri dengan tangan-tangan kotor manusia.

Setelah diutus Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka orang Yahudi, Nasrani dan yang lainnya wajib masuk ke dalam Islam, mengikuti Rasulullah Saw.

Begitulah perintah Allah dalam Alquran, sehingga para ahli kitab yang lurus dan beriman kepada Allah sebelum Islam dan Al-Quran diturunkan, mereka memeluk Islam.

Tapi sangat mengherankan di jaman sekarang berbagai agama baru dan sekte dimunculkan.

Tidak sedikit pula yang meniru-niru agama Islam yang bertujuan untuk menyesatkan manusia. Hingga mereka memfitnah agama Islam dan pemeluknya.

Saat ini Islam sedang diserang dari berbagai penjuru. Golongan pembenci Islam dan pemeluk agama sesat yang takut pada Islam terus menggencarkan berbagai isu negatif untuk menyudutkan Islam.

Fenomena itu terjadi bukan hanya di Amerika, Eropa bahkan pula ada di Indonesia. Sangat disayangkan.

Namun begitu Islam adalah agama yang tidak menyesatkan umat manusia justru Islam datang untuk membawa manusia pada jalan yang lurus dan berakal sehat.

Islam bukanlah agama yang mereka sebut disebarkan dengan pedang. Tidak, Islam disebarkan dengan kasih sayang, keadilan, anti kedhaliman, berilmu, dan tidak ada paksaan bagi siapapun.

Keliru bila ada yang mengatakan Islam agama teroris. Yang benar adalah Islam juga akan membela diri bila diserang oleh musuh-musuh.

Jadi tanpa diganggu, Islam tidak akan ada sedikitpun untuk menganggu sebab Islam membawa rahmat dan kebaikan bagi semesta alam.

Apabila Islam melarang minum minuman keras, dilarang berzina, korupsi, dan tidak bertoleransi dengan agama lain dalam hal akidah. Maka itu adalah bentuk kebenaran yang semuanya guna menyelamatkan manusia.

Berhentilah menghujat Islam meskipun Anda tidak bisa menerima agama yang haq. (*)