oleh

“Cukup Allah Jadi Penolong Kita”

-Religi-632 views

“Hasbunallahu wa ni’mal wakil” (Cukuplah Allah Menjadi Penolong Kami dan Allah Sebaik-baik Pelindung)

“Hasbunallahu wa ni’mal wakil”, diucapkan oleh Nabi Ibrahim tatkala ia dilemparkan ke dalam api, sehingga api itu tiba-tiba menjadi dingin dan tidak membakarnya.

“Hasbunallahu wa ni’mal wakil” juga diucapkan oleh Nabi Muhammad saat perang Uhud, kemudian Allah pun menolongnya.

Tatkala Ibrahim diletakkan di Manjaniq, Jibril bertanya kepadanya, “apakah engkau butuh kepadaku?” Ibrahim menjawab, “kalau kepadamu aku tidak butuh, tapi kalau kepada Allah, ya.” Jawab Ibrahim.

Laut itu bersifat menenggelamkan, dan api bersifat membakar. Namun air laut itu bisa kering, dan api bisa menjadi dingin, disebabkan: “Hasbunallahu wa ni’mal wakil”.

Musa melihat lautan di depan matanya dan musuh mengejar dibelakangnya. Maka ia pun berucap yang artinya “sekali-kali tidak akan tersusul; sesungguhnya Rabb-ku besertaku, kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku.) –QS. Asy-Syu’ara: 62).

Dan ia pun dengan izin Allah, selamat.

Disebutkan di dalam Sirah Rasulullah bahwa tatkala dia masuk Gua Hira’ Allah kemudian menundukkan Merpati supaya membuat sarangnya dan laba-laba merajut rumahnya di mulut Gua. Sehingga orang-orang musyrik berkeyakinan bahwa Muhammad tidak mungkin masuk ke dalam gua ini.

Perlindungan Allah tak membutuhkan tameng-tameng pelindung, tidak pula benteng yang tinggi menjulang.

Ketika hamba menyadari bahwa semua ini adalah perlindungan Rabbani, tentunya ia juga akan menyadari bahwa di sana ada Rabb Yang Maha Kuasa, Maha Penolong, Pelindung dan Maha Pengasih, dan saat itulah ia bergantung kepada-Nya.

Syauqi pernah berkata dalam syairnya;

“Jika pertolongan Allah telah menetapkan mataNya. Tidurlah, karena semua akan aman adanya.”

Allah adalah sebaik-baik penjaga dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. (*)

Komentar

Indeks Berita